Ηeurobank

Ο Όμιλος Eurobank είναι ένας δυναμικός χρηματοοικονομικός οργανισμός με παρουσία σε 6 χώρες. Με επίκεντρο τον πελάτη και τις ανάγκες του, σχεδιάζει χρηματοπιστωτικά προϊόντα και υπηρεσίες. Παρέχει εξελιγμένες επιλογές και ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση σε ιδιώτες και επιχειρήσεις. Λειτουργεί με διαφάνεια, αξιοπιστία και σύγχρονη εταιρική διακυβέρνηση.

Ο Όμιλος Eurobank σε αριθμούς
Με δυναμική παρουσία σε Ελλάδα, Κύπρο, Λουξεμβούργο, Σερβία, Βουλγαρία και Ηνωμένο Βασίλειο, ο Όμιλος Eurobank μετρά (στοιχεία 30.06.2019):

• 62,4 δισ. ευρώ σύνολο ενεργητικού
• 727 σημεία εξυπηρέτησης σε Ελλάδα και εξωτερικό
• 13.762 εργαζόμενους

Σύγχρονες χρηματοοικονομικές υπηρεσίες
Ο Όμιλος Eurobank δραστηριοποιείται σε ένα ευρύ φάσμα χρηματοοικονομικών υπηρεσιών:

• Τραπεζική για ιδιώτες και επιχειρήσεις
• Επενδυτική τραπεζική
• Διαχείριση περιουσίας και κεφαλαίων
• Διαχείριση διαθεσίμων και υπηρεσίες κεφαλαιαγορών
• Χρηματοδοτική μίσθωση
• Διαχείριση επιχειρηματικών απαιτήσεων
• Χρηματιστηριακές υπηρεσίες
• Υπηρεσίες real estate

Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη
Ο Όμιλος Eurobank στηρίζει τις κοινωνίες όπου δραστηριοποιείται. Υλοποιεί δράσεις Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης που ανταποκρίνονται στις ανάγκες τους.
Στηρίζει ενεργά την κοινωνία, την καινοτομία, τη νεανική επιχειρηματικότητα, τον πολιτισμό, το περιβάλλον και την αειφόρο ανάπτυξη.

Ιστορική διαδρομή
Ο Όμιλος Eurobank συνεχίζει την πολύχρονη δυναμική πορεία με σταθερά και αποφασιστικά βήματα.

cone
sphere
gt

Grant ThorntonΗ

Η Grant Thornton αποτελεί έναν οργανισμό παροχής ελεγκτικών, φορολογικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών, με περισσότερα από 53.000 στελέχη σε πάνω από 140 χώρες. Στόχος της Grant Thornton είναι να βοηθήσει δυναμικές επιχειρήσεις να ξεκλειδώσουν τις δυνατότητές τους για ανάπτυξη.

Η Grant Thornton στην Ελλάδα αποτελεί έναν από τους μεγαλύτερους παρόχους ελεγκτικών, φορολογικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών. Με παρουσία σε 4 πόλεις (Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Ηράκλειο Κρήτης και Ιωάννινα) και με σχεδόν 800 εξειδικευμένα στελέχη, διαθέτει γνώση και εμπειρία, διασφαλίζοντας μία ουσιαστική σχέση συνεργασίας με τους πελάτες της, παρέχοντας ουσιαστικές και μακρόπνοες υπηρεσίες:

• Assurance Services
• Advisory Services
• Tax & Outsourcing Services
• Financial Services
• Energy Sector Services
• Public Sector Services

Εδώ και 25 χρόνια, βασικοί πυλώνες της προσέγγισης της Grant Thornton στην Ελλάδα είναι το αυθεντικό ενδιαφέρον για τους πελάτες της, η κατανόηση των ξεχωριστών προκλήσεων που αντιμετωπίζουν και η αφοσίωση στις φιλοδοξίες και στη στρατηγική ανάπτυξής τους, μέσα στο ιδιαίτερο περιβάλλον στο οποίο δραστηριοποιούνται.

Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη ή Υπευθυνότητα
H Grant Thornton έχει αναγνωρίσει την καθοριστική συμβολή των δράσεων Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης για την επίτευξη αειφόρου ανάπτυξης, υιοθετώντας τις 10 Αρχές του Οικουμενικού Συμφώνου του Ο.Η.Ε. (UN Global Compact). Μοιράζεται επίσης την πεποίθηση ότι οι εταιρικές πρακτικές στηριζόμενες σε παγκόσμιες αρχές, συμβάλλουν στην υπεύθυνη ανάπτυξη και βοηθούν στην οικοδόμηση κοινωνιών, οι οποίες ευημερούν και ακμάζουν. Οι δράσεις της εστιάζουν στους 4 πυλώνες της Εκπαίδευσης, της Υγείας, της Κοινωνίας και του Περιβάλλοντος με απώτερο στόχο την ανάπτυξη του εθελοντισμού στους ανθρώπους της και την κοινωνική προσφορά.

scroll to top

επικοινωνια

Συμπληρώστε τα στοιΧεία επικοινωνίας